Projekta apmācību materiāli:

Projekta informatīvais buklets

Īsa informācija par projektu, projekta partneriem, mērķa grupām, pilotapmācībām un paredzamajiem rezultātiem.

Medijpratība. Pamatkurss

Pamatkursā „Medijpratība” iekļauti 3 moduļi – fotografēšanas pamati, skaņas veidošanas un video veidošanas pamati.

Medijpratība. Padziļinātais kurss

Padziļinātais kurss „Medijpratība” sastāv no 3 moduļiem – projektu vadības pamati, digitālo stāstu veidošana, audiovizuālo darbu veidošana.

Rekomendāciju rokasgrāmata pieaugušo apmācībai multimediju prasmēs

Pētījums par pieaugušo apmācību statusu multimediju prasmēs Eiropā

Share →