YouRock -
pasākums par jauniešu iespējām uzrunāt potenciālos darba devējus

2015. gada 24. marts
15.00 – 16.00
Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs

Mūsdienu mainīgajā pasaulē, kurā ienāk jaunās tehnoloģijas, ekonomika kļūst globāla, pieaug konkurence, arvien vairāk ir nepieciešamas zināšanas un prasmes, kuras elastīgi var izmantot ikdienā. Ļoti būtiski tas ir jauniešiem, kuriem vēl trūkst darba meklēšanas prasmju un darba pieredzes, vai tā ir neliela.

Pasākuma dalībnieki uzzinās, kādas prasmes ir nepieciešamas mūsdienu darba tirgū un kādas būs aktuālas nākotnē? Kuras profesijas ir pieprasītas? Tiks sniegta informācija un uzklausīti dalībnieku viedokļi.

Pasākuma laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar interneta vietni  “YouRock”, kas sniedz jauniešiem iespēju daudzveidīgi prezentēt sevi potenciālajiem darba devējiem, piemēram, apkopojot informāciju par savām prasmēm, izveidojot CV, darbu portfolio un blogu, apkopojot citu cilvēku sniegtos prasmju apliecinājumus u.c.

Savukārt darba devēji, izmantojot “YouRock”,  var meklēt potenciālos darba ņēmējus.

Pasākuma mērķauditorija ir jaunieši, darbā ar jauniešiem iesaistīto iestāžu, organizāciju pārstāvji, uzņēmēji.

 

 

Share →