2014. gada 24. martā tika paplašināta partnerība sadarbības memorandam par „E-prasmju partnerības” izveidi Latvijā

2014. gada 24. martā, atklājot E-prasmju nedēļu, augsta līmeņa nozares līderu un politikas veidotāju diskusijas laikā tika analizēts gada laikā paveiktais.
E-prasmju nedēļas 2013 laikā memorandu par sadarbības veicināšanu e-prasmju attīstībai Latvijā parakstīja LIKTA, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas atvērto tehnoloģu asociācija un Latvijas interneta asociācija. Parakstot memorandu, valsts, nevalstiskā sektora un uzņēmēju pārstāvji vienojušies sadarboties četros virzienos: IKT apmācība atbilstoši darba tirgus prasībām, jauniešu piesaiste IKT jomai, interaktīvs un mūsdienīgs mācību process un izglītošana par digitālo prasmju nepieciešamību.
Šogad tika paplašināta partnerība un memorandu par „E-prasmju partnerības” izveidi Latvijā parakstīja Kultūras informācijas sistēmu centra direktors Armands Magone, SIA „Lattelecom” valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis, SIA Microsoft Latvia vadītājs Ēriks Eglītis, AS RIX Technologies valdes priekšsēdētāja Eva Butāne.

Kaspars Filips Dobrovolskis kafido.com-133

Kaspars Filips Dobrovolskis kafido.com-143

Kaspars Filips Dobrovolskis kafido.com-128

Kaspars Filips Dobrovolskis kafido.com-119

 

Share →