VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) ir viens no vadošajiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, nodrošinot kvalitatīvus un drošus telekomunikāciju risinājumus nozīmīgākajiem Latvijā pārstāvētajiem mobilo sakaru, interneta un telekomunikāciju operatoriem, kā arī valsts institūcijām. LVRTC ir vienīgais uzticamas sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs valstī, kā arī galvenais radiofonijas un televīzijas programmu zemes apraides tīkla operators valstī.

Mēs strādājam, lai Latvijas iedzīvotājiem dotu iespēju būt informētiem, brīviem un neatkarīgiem savos lēmumos un rīcība. ​

www.lvrtc.lv | www.eparaksts.lv

Share →