Pārbaudi sevi zināšanu testā „Es – elektroniskā vidē”

8.-12.klašu skolēni VARAM mājas lapā var aizpildīt zināšanu testu „Es – elektroniskā vidē”. Konkursa mērķis ir paplašināt skolēnu zināšanas un izpratni par valsts un pašvaldību piedāvātajiem e-pakalpojumiem un to pielietošanu gan pašu, gan vecāku vai radinieku saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm. Ar testa palīdzību rosinām skolēnus iepazīt, kādus e-pakalpojumus pašlaik valsts un pašvaldības piedāvā, par sociālo tīklu ētisku lietošanu un savu datu drošību.

 

Share →