erasmusliktaonline4edu

“IKT tiešsaistes rīki izglītības attīstībai”

Projekta Online4EDU noslēguma seminārs

Projekts „Introducing Online collaboration methods and tools  in education”
(Līgums ar VIAA Nr. 2014-1-LV01-KA200-000483)

Šā gada 25. augustā LIKTA organizē projekta “Online4EDU” noslēguma semināru „IKT tiešsaistes rīki izglītības attīstībai”  pašvaldību izglītības nodaļu vadītājiem, izglītības nozares profesionāļiem, skolu vadītājiem un  sociālajiem partneriem.

Semināra mērķis ir iepazīstināt ar projekta „Online4EDU”  izstrādāto mācību programmu, metodoloģiju  un jaukta tipa mācīšanas metožu ieviešanu digitālo prasmju jomā, kas saistās ar sadarbību tiešsaistē, mākoņdatošanas iespēju izmantošanu. Projekta izstrādes grupa dalīsies pieredzē un pastāstīs par ieguvumiem šādas programmas izmantošanā pedagogu profesionālās pilnveides nodrošināšanai valsts un pašvaldības iestādēs.

Projekta „Online4EDU” mērķis  ir veicināt pedagogu digitālo prasmju pilnveidi, tajā skaitā prasmes izmantot tiešsaistes sadarbības un mācīšanas tehnoloģijas, un sagatavot skolotājus plašākai digitālo mediju izmantošanai ikdienas skolas dzīvē. Tiešsaistes sadarbības rīki var papildināt mācīšanas un mācīšanās procesu visos mācību priekšmetos un palīdzēt pedagogiem atrast un izveidot jaunus un mūsdienīgus mācību materiālus.

Seminārā tiks prezentēta projekta „ Online4EDU” ietvaros veiktais skolotāju vajadzību un prasmju pētījums, mācību metodoloģija un rīki, kā arī projekta pilota īstenošanā sasniegtie rezultāti un pedagogu pieredzes stāsti.

Seminārs notiks Albert Hotel, Dzirnavu ielā 33, Rīgā, no plkst. 10.00-14.00.

Semināra dienas kārtība

Semināra foto

Projekta intelektuālie rezultāti

erasmus_plus_programme

Share →