Logo„Meklējam aktīvu E-pilsoni”

Tiešsaistes konkursa „Mans e-līdzdalības stāsts” mērķis ir apkopot iedzīvotāju pieredzi, kas radusies izmantojot kādu no Eiropas Savienības vai citu valstu e-līdzdalības rīkiem, lai ietekmētu politikas veidošanu vai mainītu savu ikdienu. Eiropa tos grib dzirdēt!

Pastāstiet mums savu pieredzi (gan pozitīvu, gan negatīvu) izmantojot kādu no e-līdzdalības tiešsaistes rīkiem un iegūstiet iespēju pats prezentēt to Eiropas Savienības politiķiem Briselē.

Nav nozīmes, vai Jūs esat aktīvs pilsonis, kas ikdienu izmanto e-līdzdalības rīkus, vai tikko esat uzzinājis, kas ir e-līdzdalība un uzzinājuši par iespēju piedalīties valsts un Eiropas lēmumu pieņemšanā.
Pastāstiet mums par savu pieredzi neliela apraksta vai video stāsta formā. Tā ir iespēja iekļaut Jūsu e-līdzdalības stāstu apkopojumā, kā arī vinnēt ielūgumu uz konferenci „Iedzīvotāju  aktīva E-līdzdalība“, kas notiks 2015. gada decembrī Briselē.

Iesniegt pieteikumus konkursam ir iespējams no 7. maija līdz 31. jūlijam. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti septembra vidū.  

Konkursa noteikumi:

Konkursā var piedalīties ikviens Eiropas Savienības iedzīvotājs vecumā no 16-116 gadiem.

E-līdzdalības pieredzes stāstu var iesniegt neliela apraksta formā (līdz 500 vārdiem) vai video stāsta formātā nepārsniedzot 3 minūtes (tā var būt gan intervijas tipa stāsts, kurā Jūs stāstāt par savu pieredzi, gan nofilmēta kāda e-līdzdalības aktivitāte). Jūsu stāstam jābūt cieši saistītam ar e-līdzdalību vai veidu, kā tiek lietoti dažādi tiešsaistes e-līdzdalības rīki, lai atrisinātu kādu problēmu, vai sasniegtu pozitīvus rezultātus kādā jautājumā. Stāstam jābūt interesantam un aizraujošam. Papildus punkti tiks piešķirti, ja stāsts būs par kādu no ES e-līdzdalības tiešsaistes rīku izmantošanu.

Stāstam jābūt iesniegtam līdz 2015. gada 31. jūlijam, izmantojot zemāk pieejamo reģistrācijas formu latviešu valodā.

Visi pieteikumi tiks izvērtēti atbilstoši konkursa vērtēšanas kritērijiem un no katras valsts tiks izvirzīts 1 uzvarētājs, kas kopā ar pārējiem 11 uzvarētājiem no citām Eiropas valstīm tiks uzaicināts piedalīties augsta līmeņa konferencē Briselē.

Aprakstam jābūt iesniegtam brīvā formā Word vai PDF formātā. Daži aspekti, kurus būtu vēlams atspoguļot aprakstā:

  • Kādēļ Jūs iesaistījāties? Kāda bija Jūsu motivācija?
  • Kādu tiešsaistes e-līdzdalības rīku Jūs lietojāt?
  • Vai tā bija individuāla problēma vai kāds kopīgs jautājums? Cik cilvēki tika iesaistīti/cik cilvēkus tas ietekmēja?
  • Kāds bija rezultāts? Vai ietekme/ieguvums no darbībām bija individuāla vai plašāka mēroga?
  • Vai tā ir pirmā Jūs pieredze?

Lūdzu, aizpildiet konkursa pieteikumu šeit!

 

 

Share →