youthspark

Projekts „IT manai nākotnes karjerai”

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Microsoft Latvia, Bibliotēku tīklu, Labklājības ministriju un reģionu jauniešu organizācijām ir uzsākusi projektu ar mērķi palielināt jauniešu konkurētspēju Latvijas darba tirgū. Projekta „IT manai nākotnes karjerai” laikā 1200 jauniešu vecumā no 16 līdz 24 gadiem tiks iepazīstināti ar iespējām, kā efektīvi izmantot tehnoloģijas darbā un uzņēmējdarbībā.

Saskaņā ar izpētes organizācijas Eurofound datiem jauniešu bezdarbs Eiropai ik gadu izmaksā 153 miljardus eiro. Eurostat rādītāji liecina, ka 2012. gadā Latvijā bija vairāk kā 20 000 bezdarbnieku — jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Savukārt saskaņā ar NVA datiem par reģistrētajiem bezdarbniekiem jauniešu bezdarbnieku īpatsvars no kopējā bezdarbnieku skaita Latvijā 2012. gada nogalē bija 10 %, kas aizvien saglabājas lielāks nekā vidēji Eiropas Savienībā.

Lai palielinātu jauniešu konkurētspēju darba tirgū, notiks bezmaksas apmācību semināri jauniešiem vecumā no 16 līdz 24 gadiem, kas palīdzēs apgūt, izprast un pielietot IT prasmes savas tālākās karjeras plānošanā. Projekta laikā tiks apmācīti 200 jaunieši, un katrs no viņiem nodos šīs zināšanas tālāk vēl vismaz 5 vienaudžiem. Tādā veidā plānots izglītot vēl 1000 jauniešu Latvijā. Kopumā projekta laikā notiks 10 semināri 7 Latvijas pilsētās: Aizkrauklē, Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Liepājā, Preiļos un Ventspilī.

Apmācību semināros IKT nozares eksperti stāstīs par jaunākajām informācijas tehnoloģijām, tostarp Microsoft Office 365, digitālajiem prezentāciju rīkiem – datu vizualizācija ar Infogr.am, WEB lapu un baneru izveidi, kā arī par karjeras iespējām IT nozarē. Projekta noslēgumā tiks organizēts konkurss, kurā dalībniekiem, izmantojot iegūtās zināšanas, būs jāizstrādā prezentācija, blogs vai cita tiešsaistes komunikācija (infografika, video) par tēmu „IT manai nākotnes karjerai”, kuras uzdevums būtu iedvesmot jauniešus saistīt savu nākotni ar IT.

Apmācību formāts

Projekts tiks īstenots 7 Latvijas pilsētās: Aizkrauklē, Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Liepājā, Preiļos un Ventspilī. Apmācības būs modulāras un sadalītas pa konkrētiem apmācību blokiem: Microsoft Office 365, WEB lapu un baneru izveide un digitālie prezentāciju rīki – datu vizualizācija ar Infogr.am. Apmācību semināri ilgums ir 8-16h, atbilstoši izvēlētajam apmācību blokam. Apmācāmie par katru apgūto moduli saņems sertifikātu. Kopā centros paredzētas 20 apmācību grupas.

Apmācību organizēšana un posmi

Apmācību norises laiks: 2013. gada maijs – augusts. Galvenā apmācību semināru mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 16 – 24 gadiem, kas mācās vidusskolā vai ir darba meklētāji. Katram jaunietim, kas apguvis kādu no apmācību semināru moduļiem, līdz 2013. gada oktobra beigām katram jāapmāca vismaz 5 cilvēki kādā no apmācību moduļiem.
Projekta noslēgumā tiks organizēts konkurss, kurā dalībniekiem, izmantojot iegūtās zināšanas, būs jāizstrādā prezentācija, blogs vai cita tiešsaistes komunikācija (infografika, video) par tēmu „IT manai nākotnes karjerai”, kuras uzdevums būtu iedvesmot jauniešus saistīt savu nākotni ar IT, kā arī tiks organizēts projekta noslēguma pasākums, kurā apmācītie jaunieši dalīsies pieredzē par savu dalību projektā. Projekta labākā prakse tiks nodota citām ieinteresētajām pusēm.

Share →