Logo_Biblio_Erasmus

DMG piedalās internacionālā BIBLIO projekta tiešsaistes seminārā

DMG sadarbībā ar BIBLIO projekta partneriem aizvadījuši pirmo starptautisko tiešsaistes semināru “Digitālo prasmju un kompetences veicināšana bibliotekāriem”, kas tika organizēts “Digitālās nedēļas 2021” ietvaros.

31.03.2021_2

Pasākumums tika organizēts ar mērķi iepazīstināt plašāku auditoriju ar jaunākajām tendencēm un prasībām bibliotekāru profesionālajā izaugsmē, kā arī ar līdz šim sasniegtajiem BIBLIO projekta rezultātiem un turpmāk plānotajām aktivitātēm:

 • Pētījuma rezultātiem par prasmēm un apmācības vajadzībām bibliotēku nozarē (kopsavilkums latviešu valodā pieejams šeit!)
 • Diviem izveidotajiem darbavietu profiliem:
  • Kopienas iesaistes un komunikācijas darbinieks – darbojas vietējo kopienu labā, lai identificētu, izmēģinātu un pilnveidotu piedāvātos klātienes un digitālos pakalpojumus, kas veicina iesaistīšanos un novērš šķēršļus bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā, informācijas pratībā un digitālajā iekļaušanā.
  • Digitālās transformācijas veicinātājs – atbalsta kolēģus un bibliotēkas darbību veiksmīgā pārejā uz digitālo laikmetu. Viņi atbalsta digitalizācijas aktivitātes un dažādu digitālo risinājumu izmantošanu bibliotēkā.
  • Modulāru – uz kompetencēm balstītu profesionālās izglītības un mācību programmas projektu
  • Mācību metodoloģijas projektu, kas apraksta metodisko pieeju dažādu mācību paņēmienu apvienošanai
  • Mācību rīkkopas projektu, kas apraksta abiem darba vietu profiliem izstrādātos mācību materiālus
  • BIBLIO MOOC bibliotēku profesionāļiem

31.03.2020Modulāras – uz kompetencēm balstītas profesionālās izglītības un mācību programmas izstrādes mērķis ir pilnveidot visu bibliotēku speciālistu digitālās, caurviju un uzņēmējdarbības prasmes. Tas palīdzēs bibliotēku nozarei digitālās transformācijas ceļā, kā arī ļaus saprast, kā reaģēt uz tehnoloģiju nepārtraukto attīstību.

BIBLIO projekts paver iespēju turpmākiem pētījumiem par to, kā digitālās tehnoloģijas var tikt integrētas bibliotēkās un ar to saistītajām jaunajām prasmēm. Vairāk par tiešsaistes semināru lasīt šeit!

Projekta īstenošanā ir iesaistīti publisko bibliotēku tīkli, bibliotēku un arhīvu organizācijas, universitātes, profesionālās izglītības un apmācības (PIA) nodrošinātāji un Eiropas sadarbības tīkli. Projektu Latvijā īsteno SIA DMG un Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC)

Ja vēlaties būt informēts par BIBLIO projekta aktualitātēm, sekojiet Twitter (@digital_biblio) un Facebook (@DigitalBiblio). BIBLIO projekta brošūra latviešu valodā ir pieejama šeit!

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Līguma Nr.: 608964-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR

 

 

Share →

Atbildēt