Logo_Biblio_Erasmus

BIBLIO projekta partneri uzsāk padziļinātu mācību moduļu satura izstrādi

DMG organizēja sanāksmi ar BIBLIO projekta partneriem, lai diskutētu par izstrādāto mācību moduļu saturu, nosakot mācību metodes un paņēmienus, kā arī identificētajiem atvērtiem izglītības resursiem (AIR).

Mācību saturs tiek izstrādāts diviem izveidotajiem darbavietu profiliem:

17.02.2020Projekta partneri uzsāk darbu pie padziļināta mācību satura izstrādes, kas paredzēts masīvam atvērtam tiešsaistes kursam (MOOC) un specializācijas kursam bibliotēku profesionāļiem. Šajā tikšanās reizē partneri vienojas arī par atvērto izglītības resursu pārskatīšanas un pilnveides pieeju, lai tik pat veiksmīgi turpinātu darbu pie projektā izvirzīto mērķu sasniegšanas.

Ja vēlaties būt informēts par BIBLIO projekta aktualitātēm, sekojiet Twitter (@digital_biblio) un Facebook (@DigitalBiblio)

Projektu Latvijā īsteno SIA DMG un Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC)

Vairāk par projektu lasīt šeit!

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Līguma Nr.: 608964-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR

 

Share →

Atbildēt