Logo_Biblio_Erasmus

DMG un sadarbības partneri gatavojas BIBLIO projekta tiešsaistes semināram

 13.01.2021

 

BIBLIO projekta partneri gatavojas pirmajam starptautiskajam tiešsaistes semināram “Digitālo prasmju un kompetences veicināšana bibliotekāriem”, kas norisināsies 2021. gada 31. martā. Pasākumu organizē Briselē bāzēta asociācija ALL DIGITAL sadarbībā ar visiem projekta partneriem “Digitālās nedēļas 2021” ietvaros, lai iepazīstinātu plašāku auditoriju ar jaunākajām tendencēm un prasībām bibliotekāru profesionālajā izaugsmē, kā arī ar līdz šim sasniegtajiem projekta rezultātiem un turpmāk plānotajām aktivitātēm:

BIBLIO projekta mērķis ir identificēt bibliotēku darbinieku esošās un nākotnē nepieciešamās digitālās prasmes, lai mainoties bibliotēku lomai, tās speciālisti varētu piedāvāt apmeklētājiem inovatīvus pakalpojumus un risinājumus. Šo projektu īsteno partneri no desmit organizācijas no piecām ES valstīm: Beļģijas, Bulgārijas, Grieķijas, Itālijas un Latvijas.

Vairāk par tiešsaistes semināru lasīt šeit!

Ja vēlaties būt informēts par BIBLIO projekta aktualitātēm, sekojiet Twitter (@digital_biblio) un Facebook (@DigitalBiblio)

Projektu Latvijā īsteno SIA DMG un Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC)

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Līguma Nr.: 608964-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR

 

Share →

Atbildēt