Microsoft Latvia

Digitālās prasmes nākotnes digitālajam darbam

Projekta mērķis: Attīstīt jauniešos prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnes digitālajām profesijām un sniegt atbalstu skolotājiem, kas veic inovatīvas jauniešu apmācības.

Projekta pirmajā kārtā tiks apmācīti 20 pasniedzēji (skolu, pašvaldības izglītības centru un digitālo centru darbinieki) no Latvijas reģioniem. Apmācības plānots veikts š.g. pavasarī.

Projekta otrajā kārtā tiks apmācīti 400 skolēni vecumā no 12 – 26 gadiem. Jaunietis pēc izvēles varēs apgūt vienu no apmācību tematiem: Mājas lapu izstrādē, Datorspēļu izstrāde, Digitālā satura izstrāde un Digitālais mārketings. Apmācības plānots veikt š.g. rudenī un apmācību ilgums būs 40 mācību stundas (klātienes nodarbības 16 – 24h; pārējā laikā patstāvīgais darbs, izstrādājot digitālos projektus).

Projektu īsteno LIKTA sadarbība ar Microsoft Latvia.

Konkurss-Digitālās prasmes nākotnes darbam-NOLIKUMS

Konkursa pieteikums

Konkursa darba apraksts Digitālais mārketings

Projekta prezentācija

Projekta infografikas:

Mājas lapu izstrādātājs; Datorspēļu izstrādātājs; Digitālā mārketinga speciālists; Multimediju satura veidotājs

Ceļa kartes:

Digitālais mārketingsMājas lapu veidošanaMultimediju satura veidošana; Datorspēļu veidošana

Mācību materiāli:

Digitālais mārketingsMājas lapu veidošana; Multimediju satura veidošana; Datorspēļu veidošana

Projekta Generation 0101 mācību materiāls “Programmēšanas pamati”

Projekta “Telecentre Multimedia Academy” mācību materiāli

Reģistrācijas anketa jauniešiem

 

New Picture

Share →