YouthWork_HDYouthWork HD

No. 2016-2-HR01-KA205-022308

 

Projekts Nr. 2016-2-HR01-KA205-022308 “YouthWork HD” tiek īstenots Eiropas Komisijas “Erasmus +” programmas ietvaros.

Projekta mērķis

Izstrādāt un ieviest mācību programmas un rīkus jaunatnes darbinieku kompetences pilnveidošanai darbā ar jaunatni, sadarbībai ar partneriem un sabiedrību.

Par projektu

Darbs ar jaunatni tiek īstenots vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas līmenī, izmantojot daudzveidīgas darba formas un metodes. Šajā jomā ir iesaistītas dažādas iestādes, organizācijas, biedrības, nodibinājumi, jaunatnes darbinieki ar atšķirīgu prasmju un kompetences līmeni.

Projekta “Youth Work HD” ietvaros tiks izveidota vienota tiešsaistes platforma jaunatnes darbiniekiem, kas nodrošinās pieeju mācību materiāliem un iespēju pilnveidot profesionālo kompetenci dažādās jaunatnes darbā svarīgās jomās, īpaši

uzsverot IKT izmantošanas iespējas apmācībā un dažādu ieinteresēto pušu sadarbībā.

Projektā paredzamie rezultāti:

  1. Pētījums par darbu ar jaunatni Horvātijā, Itālijā, Latvijā un Lietuvā.
  2. Tiešsaistes interaktīvas platformas izstrāde jaunatnes darbinieku apmācībai un sadarbībai (5 valodās – angļu, horvātu, itāļu, latviešu, lietuviešu).
  3. Jaunatnes darbinieku apmācību kursu programmu un mācību materiālu izstrāde, ievietošana tiešsaistes platformā un aprobācija.
  4. Projekta rezultātu popularizēšanas konferences.

Projekta ilgums: 24 mēneši (2016. gada 24. oktobris – 2018. gada 23. oktobris)

Projekta partneri:

Asociacija “Langas į ateitį” – Lietuva
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) – Latvija
EGInA Srls – Itālija
CTC Rijeka – Horvātija

https://learn.youthworkhd.eu/

 

Erasmus-Logo

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Share →