EEA-and-Norway_grants@4x (1)

Projekts WOMEN4IT: “YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital agenda” (Nr. 2017-1-094) tiek finansēts Norvēģijas, Īslandes un Lihtenšteinas  fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros.

Par projektu:

Projekta mērķis ir palielināt jaunu sieviešu interesi par digitālajām tehnoloģijām un iespējām kādas tās dod karjeras izaugsmē. Projekta ietvarā plānots novērtēt  700 jauno sieviešu digitālās kompetences 7 valstīs, piedāvājot iespēju saņemt personalizētus karjeras speciālista ieteikumus un digitālo prasmju apmācības savu prasmju un zināšanu pilnveidei un iesaistei darba tirgū.

WOMEN4IT projekta uzdevumi ir:

 • Veicināt jauniešu  (15-29) nodarbinātību;
 • Mazināt IKT speciālistu trūkumu Eiropā;
 • Vecināt sieviešu iesaisti IKT profesijā un digitālajos darbos.

Projekta īstenošanas periods: 2018.gada 1.septembris – 2021.gada 31.augusts

Projekta budžets:

 • Projekta apstiprinātais finansējums LIKTA: 440 880.45 EUR
 • Plānotais nacionālais līdzfinansējums: 57 506.14 EUR
 • Kopējais WOMEN4IT projekta finansējums: 2 714 304 EUR

Paredzamie projekta rezultāti:

 • Pētījums par nākotnes digitālo darbu un IKT profesijām Eiropā un partneru valstīs;
 • Digitālo profesiju kompetenču  profila izstrāde;
 • Tiešsaistes platforma  7 valodās digitālo kompetenču novērtēšanai konkrētajiem digitālo profesiju profiliem;
 • 700 Jauno sieviešu  digitālo kompetenču novērtēšana  7 partneru valstīs;
 • Sadarbībā ar darba devējiem izstrādātas personalizētas apmācību ceļa kartes;
 • 700 jauno sieviešu iesaiste digitālajos darbos un IKT profesijās;
 • Labākās prakses ceļveža izstrāde;
 • Publicitātes aktivitātes, aicinot sievietes un meitenes izvēlēties digitālās profesijas un IKT karjeru

Projektā sasniegtie rezultāti:

Projekta partneri:

Projekta vadošais partneris:

 • LIKTA – Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvija

Partneri:

 • FUNDACIÓN PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA, Spānija
 • THI.DEV – Creative Thinking Development, Grieķija
 • MCA – Malta Communications Authority, Malta
 • BETI – Public Institution Baltic Education Technology Institute, Lietuva
 • ECDL (Ireland) Limited, Īrija
 • EOS Foundation – Educating for an Open Society, Rumānija

Ekspertīzes partneri:

 • ECWT – European Centre for Women and Technology, Norvēģija
 • DE – DIGITALEUROPE, Beļģija

Plašāka informācija par projektu pieejama šeit

LIKTA un NVA pieteikšanās mācībām_PR

Projekts WOMEN4IT: “YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital agenda” (projekts Nr. 2017-1-094) tiek finansēts Norvēģijas, Īslandes un Lihtenšteinas  fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros. Šī publikācija atspoguļo vienīgi tās autora viedokli, un Fonds nevar būt atbildīgs par jebkādu tās satura izmantošanu.

Share →