smart-woman-logo

Projekta Smart Women noslēguma seminārs

“Iespējas jauniešu,uzņēmēju un NVO
digitālās kompetences pilnveidei”

Nr. 2016-1-MT01-KA202-015202

Digitālās prasmes mūsdienās gan izglītības procesā, gan darba tirgū kļūst arvien nozīmīgākas, tāpēc ļoti svarīgi ir sniegt iespēju iedzīvotājiem neatkarīgi no nodarbošanās jomas, zināšanu un prasmju līmeņa tās apgūt un pilnveidot.

Projekta “Smart Women“ ietvaros izveidota e-mācību platforma un mācību materiāli, kas aptver 5 tēmas:

  • Biznesa plānošana;
  • Digitālais mārketings;
  • Digitālā satura radīšana;
  • IKT un drošība tiešsaistē;
  • E-komercija.

LIKTA  aicina uz projekta “Smart Women” noslēguma semināru “Iespējas uzņēmējdarbības nozarē strādājošo un citu mērķa grupu dalībnieku digitālās kompetences pilnveidei”, kurā būs iespēja uzzināt vairāk par projekta ietvaros izveidoto mācību materiālu saturu, to izmantošanas iespējām uzņēmējdarbības nozarē strādājošo personu, kā arī citu mērķa grupu apmācībā.

Semināra dalībnieki ne tikai gūs informāciju par jaunu piedāvājumu iedzīvotāju digitālās kompetences pilnveidei, bet praktiskajās nodarbībās arī paši varēs pilnveidot savas digitālas prasmes, veidojot animētu reklāmas video un tiešsaistes aptauju.

Kad? 2018. gada 11. oktobrī no plkst. 10.00 – 14.30

Kur? SIA “Microsoft Latvia” birojā (Zaļā iela 1, Rīga).

Kas? Izglītības nozares profesionāļi, mācību centru pasniedzēji, uzņēmēji, studenti, NVO līderi, karjeras konsultanti, bibliotekāri u.c. interesenti.

* Uz semināru dalībniekiem vēlams ņemt līdzi portatīvo datoru.

** Dalību seminārā lūgums pieteikt līdz 5.10.2018, aizpildot tiešsaistes formu!

Dienas kārtība

Projekta mācību materiāli

Share →