dcds-projekta-nosleguma-seminars

DCDS projekta noslēguma seminārs

Projekts „Digitālo kompetenču novērtēšanas sistēma”
Projekta numurs: 590141-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-PI-FORWARD

Viesnīca „Rīdzene”
Reimersa iela 1, Rīga, LV-1050

2019. gada 13. decembrī

Projekta “Digitālās kompetenču attīstības sistēmas” (DCDS) ietvaros Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) šī gada 13. decembrī plkst. 11:00 organizē projekta noslēguma semināru. Dalībai pasākumā aicināti pieteikties mācību centru, bibliotēku, nevalstisko organizāciju, valsts un pašvaldību pārstāvji, kā arī citi interesenti, kas strādā ar cilvēkiem ar zemām digitālajām prasmēm vai nodrošina to izglītošanu.

Semināra laikā dalībnieki tiks informēti par projektu, tā mērķi, norisi, izstrādāto mācību metodoloģiju un e-mācību vidi, tiks prezentēti starptautiski pilotmācību rezultāti, kā arī sniegta informācija, kā projektā izstrādātos rīkus iespējams izmantot darbā organizācijās, kas ikdienā strādā ar cilvēkiem ar zemām digitālām prasmēm. Projekta ietvaros tika izstrādāta arī politikas ietekmes rokasgrāmata, kas tiks prezentēta semināra laikā.

Informatīvais seminārs notiks viesnīcā ”Rīdzene”, Rīgā, Reimersa iela 1, 2019. gada 13. decembrī no plkst. 11:00-14:00.

Darba kārtība un prezentācijas.

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildīt tiešsaistes formu līdz 2. decembrim!

Plašāka informācija par projektu lasāma šeit.

Maksimālais cilvēku skaits, ko organizatori var uzņemt šajā pasākumā, ir trīsdesmit. Ja interesentu būs vairāk, dalībniekus semināram reģistrēsim pieteikumu iesniegšanas kārtībā. Atvainojamies tiem, kurus nevarēsim piereģistrēt  13. decembra  semināram – mēģināsim tuvākajā laikā sarīkot atkārtotu semināru klātienē vai tiešsaistē

logosbeneficaireserasmusright_enŠis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora
viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija,
Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību.
Projekta nr.: 590141-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-PI-FORWARD

Share →