Path4EMPLOYY logo “PATHWAYS FOR EMPLOY”

Nr. 016-1-ES01-KA204-024983

Projekts Nr. 016-1-ES01-KA204-024983  “PATHWAYS FOR EMPLOY” tiek īstenots Eiropas Komisijas “Erasmus+” programmas ietvaros.

Projekta mērķis: Izstrādāt digitālo kompetenču profilus profesijām “uzņēmējs“ un “virtuālā biroja vadītājs“ un moduļus profilam nepieciešamo digitālo kompetenču novērtēšanai un atzīšanai ar “Open badges“ principu.

Projekta sagaidāmie rezultāti:

O1 – Eiropas mēroga pētījums par nepieciešamajām digitālajām kompetencēm 2 profesijām: uzņēmējs un virtuālā biroja vadītājs

O2 – Kompetenču profilu izstrāde 2 profesijām

O3 – Atvērto piespraužu (Open badges) Ekosistēmas izstrāde

O4 – Projekta tiešsaistes platformas izstrāde

O5 – Uzņēmēja un virtuālā biroja vadītāja digitālo kompetenču atzīšanas modeļu izstrāde

O6 – projekta pilots, novērtējot izstrādātos digitālo prasmju novērtēšanas un atzīšanas rīkus

Projekta ilgums: 24 mēneši (2016. gada 24. novembris – 2018. gada oktobris)

Projekta koordinators: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, Spānija

Projekta partneri:

  • SIA “DMG “- Data Media Group, Latvija
  • INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IED, Grieķija
  • Telecentre-Europe, Beļģija
  • FIT Ltd., Īrija
  • CONSEJERIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD-EUSKO JAURLARITZA-GOBIERNO VASCO, Spānija
  • CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS EN MATERIA DE SOCIEDAD DE LAINFORMACION Y EL CONOCIMIENTO EN ANDALUCIA FERNANDO DE LOS RIOS, Spānija

Par projektu lasīt vairāk šeit! 

Projekta brošūra

Share →