partneribas-baneris

E-prasmju partnerība Latvijā

2013. gada 18. martā, E-prasmju nedēļas 2013 oficiālajā atklāšanas pasākumā tika parakstīts sadarbības memorands par „E-prasmju partnerības” izveidi Latvijā. Memorandu parakstīja Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvijas Interneta asociācija, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera. Puses vienojās savstarpēji sadarboties, realizējot īstermiņa un ilgtermiņa aktivitātes sekojošu rīcības virzienu ietvaros:

  • izglītība atbilstoši darba tirgus prasībām;
  • jauniešu piesaiste IKT jomai;
  • interaktīvs un mūsdienīgs mācību process un digitāls saturs;
  • sabiedrības izglītošana par digitālo prasmju nepieciešamību, e-iekļautība.

Puses apņēmās e-prasmju attīstībai Latvijā ievērot prioritāros virzienus, kas definēti tādos Eiropas Savienības un Latvijas attīstības plānošanas dokumentos kā Latvija 2030, Nacionālais attīstības plāns 2014-2020, Informācijas sabiedrības pamatnostādnes 2014-2020, Digitālā programma Eiropai, The Grand Coalition for digital jobs creation, LIKTA harta.
2014. gada 24. martā, atklājot E-prasmju nedēļu 2014, augsta līmeņa nozares līderu un politikas veidotāju diskusijas laikā tiks analizēts gada laikā paveiktais un memorands tiks atvērts, lai tam varētu pievienoties citas valsts un pašvaldību institūcijas, NVO un nozares uzņēmumi un citas ieinteresētās organizācijas. Ja vēlaties pievienoties memorandam, lūdzu, aizpildiet tiešsaistes formu.

Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam sazināties ar LIKTA, e-pasts: office@likta.lv.

Share →