MyDigiSkills testsmydigiskills_crowd

Digitālās nedēļas 2021 laikā LIKTA  aicina ikvienu novērtēt savas digitālās kompetences atbilstoši Eiropas digitālo kompetenču ietvaram  (Dig Comp 2.1.), izmantojot  ES izstrādāto MyDigiSkills pašnovērtēšanas testu!

Tests aizņems aptuveni 20 minūtes un ļauj novērtēt savas kompetences piecās galvenajās jomās:

   • Informācijas un datu lietpratība
   • Komunikācija un sadarbība
   • Digitālā satura radīšana
   • Drošība
   • Problēmu risināšana

MyDigiSkills palīdz labāk izprast digitālo prasmju līmeni, novērtējot savas zināšanas, prasmes un attieksmi katrā no piecām Eiropas digitālo kompetenču ietvara  DigComp 2.1, jomām. Pabeidzot pašnovērtēšanas testu, jūs saņemsiet pārskatu par savu digitālo prasmju līmeni.

MyDigiSkills testu ir izveidojusi organizācija ALL DIGITAL, izmantojot Creative Commons licenci un balstoties uz Eiropas Komisijas Kopīgās pētniecības padomes DigCompSAT projektu. MyDigiSkills  testa partneris Latvijā ir  LIKTA (Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģiju asociācija).

 Tests pieejams platformā : https://mydigiskills.eu/lv/

 

 

Share →