LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

ES fonda projekts “IKT profesionāļu  apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai”

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) 2016.gada 13.jūnijā noslēdza līgumu Nr. 1.2.2.1/16/A/003 ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta „IKT profesionāļu  apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai” īstenošanu no š.g. 1.jūlija. Projekts tika pieteikts 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1.pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” 1.projektu iesniegumu atlases kārtas programmai.

Projekta mērķis un īss kopsavilkums:
Projekta mērķis ar apmācību palīdzību paaugstināt nodarbināto IKT profesionāļu kvalifikāciju, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un produktivitātes paaugstināšanu, tādējādi veicinot inovatīvo uzņēmumu skaita palielināšanos, IKT nozares eksporta īpatsvara pieaugumu un IKT nozares izaugsmi.

Tehnoloģiju attīstība maina darba tirgus struktūru un būtiski palielina ekonomikas produktivitāti. IKT nozare ir viena no straujāk augošajiem Latvijas ekonomikas sektoriem un jaunu darbu vietu nodrošinātājiem. IKT aizvien vairāk integrējas visdažādākajās nozarēs,  būtiski ietekmējot to produktivitāti un kļūstot par dzinējspēku visai ekonomikai. Tomēr kvalitatīva darbaspēka trūkums ir viens no būtiskākajiem traucēkļiem nozares izaugsmei. Lai uzņēmumi spētu izmantot tehnoloģijas inovāciju ieviešanā, jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē, tieši darbinieku zināšanas un prasmes ir izšķirošas un lielā mērā nosaka uzņēmumu konkurētspēju. Tehnoloģiju strauju izmaiņu dēļ uzņēmumiem ir nepieciešamas intensīvas investīcijas darba spēkā. Projekts sniegs atbalstu komersantiem IKT profesionāļu apmācībām un kvalifikācijas celšanai tādās darbības jomās kā sistēmu modelēšanas un programmatūras izstrādes metodes un rīki, inovatīvi nozaru IKT lietojumi, lielapjoma datu un zināšanu infrastruktūra, informācijas drošība un kiberdrošība, datorsistēmu testēšanas metodes.

Lai sasniegtu uzstādīto projekta mērķi LIKTA plāno līdz 2018.gada 31. decembrim apmācīt 920 unikālus IKT profesionāļus no 55 uzņēmumiem sekojošās apmācību programmās:

214 01      Datordizains
345 20      Projektu vadība
850           Vides aizsardzība
48 481      Datorzinātnes
52              Inženierzinātnes un tehnoloģijas

Apmācību rezultātā projekta partneru uzņēmumiem jāievieš vismaz vienu inovāciju atbilstoši OECD inovāciju iedalījumam. Apmācību rezultātā IKT profesionāļi iegūs starptautiskos tehnoloģiju ražotāju un standartu uzturētāju sertifikātus, kas apliecina IKT profesionāļu kvalifikāciju un paaugstinās konkurētspēju ārējos tirgos, tādējādi palielinot nozares eksporta īpatsvaru.

ERAF atbalsta intensitāte LIKTA apmācību projektā:
• sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70% no tiešajām apmācību izmaksām.
• vidējiem komersantiem – 60% no tiešajām apmācību izmaksām.
• lielajiem komersantiem (ja peļņa iepriekšējā gadā pēc nodokļu nomaksas ir mazāka par 5 milj. Euro) – 50% no tiešajām apmācību izmaksām.
• lielajiem komersantiem (ja peļņa iepriekšējā gadā pēc nodokļu nomaksas ir lielāka par 5 milj. Euro) – 30% no tiešajām apmācību izmaksām.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (EUR): 1 875 620,30
Attiecināmais ERAF finansējums (EUR):  899 585,70
Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūlijs – 2018.gada 31.decembris
Projekta un līguma Nr.  1.2.2.1/16/A/003

Lai uzņēmums varētu piedalīties LIKTA apmācību projektā, lūgums aizpildīt pieteikuma anketu un nosūtīt to uz zemāk minētajām e-pasta adresēm elektroniski, kā arī oriģinālu pa pastu uz Stabu ielu 47-1, Rīga, LV-1011.

Infografika Atbalsts nodarbināto apmācībām – komersantiem (sk.šeit).

Attiecībā uz gala labuma guvējiem (komersantiem) pastāv trīs ierobežojumi dalībai šajā programmā:
•  Specifiskajā atbilstības kritērijā Nr.2.1. ir noteikts, ka apmācības tiks sniegtas Viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām jomām.
•  Savukārt MK noteikumu Nr.617 14.2.apakšpunktā ir noteiktas neatbalstāmās nozares, kas izriet no Komisijas regulas Nr.651/2014 1.panta 3.punkta.
•  Gala labuma guvēji var saņemt atbalstu apmācībām, kas atbilst atbalstāmo apmācību jomu sarakstam (MK noteikumu Nr.617 2.pielikumā).

Apmācības tirdzniecības, nomas (iekārtu noma, auto noma) vai nekustamā īpašuma nozarēs nav pieejamas.

Vairāk informācijas par šo programmu varat atrast CFLA mājas lapā.


LIKTA kontaktinformācija:
Inese Krilova, Elita Ozoliņa​
Tel.  67311821, 67291896
e-pasts: inese.k@dtmedia.lv un elita.o@dtmedia.lv

Share →