CDDC Logo - PNGProjekta “Crowddreaming: Jaunieši kopīgi rada digitālo kultūru”

Nr. 604517-EPP-1-2018-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN)

Noslēguma pasākums tiešsaistē

26.03.2021

Aicinām Jūs piedalīties Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) organizētajā projekta “Crowddreaming: Jaunieši kopīgi rada digitālo kultūru” noslēguma pasākumā, kas notiks tiešsaistē šī gada 26. martā no plkst. 12:30 līdz 15:30.

Projekta mērķis ir popularizēt kultūras mantojumu ar digitālo tehnoloģiju palīdzību, veicinot iekļaujošo izglītību un Eiropas vērtību popularizēšanu jauniešu vidū.

Pasākumā iepazīstināsim ar projektā paveikto: izveidoto mācību vidi, kurā interesentiem pieejami atvērtie izglītības resursi, virtuālo platformu Europa Square, kurā var iepazīties ar jauniešu veidotajiem digitālajiem projektiem kultūras mantojuma popularizēšanai.

Pieredzē par darbu ar jauniešiem digitālo projektu izstrādē dalīsies projektā iesaistīto skolu pārstāvji, savukārt uzņēmēji uzrunās pasākuma dalībniekus, pastāstot par papildinātās un virtuālās realitātes izmantošanas iespējām, jautājumiem, kas saistīti ar jauniešu karjeras izvēli un digitālo darbu un risinājumu radīšanu.

Pasākuma ietvaros tiks apbalvoti arī jauniešu projektu konkursa “Kultūras mantojuma digitalizēšana” laureāti.

Pasākuma dienas kārtība

Jauniešu projektu konkursa “Kultūras mantojuma digitalizēšana” laureāti

Dalībai seminārā lūdzam pieteikties līdz š. g. 24. martam, aizpildot tiešsaistes formu.

Share →