CDDC Logo - PNGProjekts “Crowddreaming” (Nr. 604517-EPP-1-2018-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN) tiek īstenots Eiropas Komisijas “Erasmus +” programmas ietvaros.

Projekta mērķis

Eiropas līmenī popularizēt labo praksi kultūras mantojuma popularizēšanā ar digitālo tehnoloģiju palīdzību, veicinot iekļaujošo izglītību un Eiropas vērtību popularizēšanu jauniešu vidū.

Par projektu

”Crowddreaming” ir Erasmus+ projekts, kas tika apstiprināts 2018. gada KA3 aktivitātes projektu konkursā par sociālo integrāciju un kopējām vērtībām: Ieguldījums izglītības un apmācības jomā.

“Crowddreaming” sākotnēji ir radies kā Itālijas skolu konkurss, kas tika organizēts ar asociācijas „Stati Generali dell’Innovazione“ atbalstu.

Projektā piedalās 5 partneri no 5 Eiropas valstīm. Pilotprojektu īstenos 4 valstīs (Latvijā, Horvātijā, Grieķijā un Itālijā), un tajā tiks iesaistīti pamatskolas un vidusskolas skolotāji (20 katrā valstī) un skolēni (400 katrā valstī).

Projekta ietvaros pedagogi un skolēni piedalīsies sekojošās aktivitātēs:

  • 2019. gada maijā pedagogi tiks iesaistīti apmācību virzienu digitālā kultūras mantojuma jomā kopīgā izstrādē;
  • no 2020. gada janvāra līdz martam pedagogi apgūs interaktīvu tiešsaistes kursu;
  • no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam pedagogi kopā ar skolēniem iesaistīsies klātienes nodarbībās, lai kopīgi veidotu digitālos projektus par vietējā kultūras mantojuma izmantošanu un popularizēšanu.

Paredzamie rezultāti

  • Izstrādāta Crowddreaming metodoloģija un izmēģināta skolās 4 valstīs: Latvijā, Horvātijā, Grieķijā un Itālijā;
  • Izveidota apmācību programma skolotājiem un tiešsaistes mācību kurss pedagogiem (35 stundas);
  • Sagatavoti 8 pasniedzēji atbalsta sniegšanai 80 skolotājiem, kuri apgūst tiešsaistes kursu (katrā valstī 20 skolotāji);
  • Katrā dalībvalstī 400 pamatskolas vecāko klašu un vidusskolas audzēkņi iesaistīti digitālo projektu izstrādē, kuru mērķis ir popularizēt vietējo kultūras mantojumu;

Projektā sagatavotie materiāli:

Izveidota digitālā platforma Europa Square, kurā pieejami skolēnu veidotie projekti.

Projekta “Crowddreaming” seminārs 06.11.2019.

Projekta “Crowddreaming”noslēguma seminārs

Projektu konkursa “Kultūras mantojuma digitalizēšana” laureāti

Partneri

Projekta vadošais partneris:
ALL DIGITAL – asociācija, Beļģija

Partneri:
SGI – Associazione Stati Generali dell’Innovazione, Itālija
CTC – Centre of Technical Culture Rijeka, Horvātija
LIKTA – Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvija
HOU – Hellenic Open University, Grieķija

logosbeneficaireserasmusright_en

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Share →