DCDS-logo
Digitālo Kompetenču Attīstības Sistēma

Projekts Nr. 590141-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-PI-FORWARD

Līguma numurs: 2017 – 3339 / 001 – 001

Projekta brošūra

DCDS projekta Informatīvās piekrišanas veidlapa

DCDS projekta Privātuma politika

Projekts “Digitālo Kompetenču Attīstības Sistēma” tika īstenots Eiropas Komisijas “Erasmus +” programmas ietvaros.

Projekta mērķis

Attīstīt un pilnveidot mazkvalificētu pieaugušo Eiropas iedzīvotāju digitālās pamatprasmes un transversālās kompetences nodarbinātībai, personīgajai izaugsmei, sociālajai iekļaušanai un aktīvai pilsoniskai līdzdalībai.

Projekta galvenais uzdevums ir izveidot integrētu modulāru sistēmu – “Digitālo Kompetenču Attīstības Sistēmu – DCDS” un izmantot to, lai attīstītu digitālās pamatprasmes un transversālās kompetences (piemēram, kritisko domāšanu, darbu komandā, patstāvīgumu, u.c.), kas nepieciešamas, ne vien lai izmantotu digitālās tehnoloģijas atbildīgi, bet arī, lai izmantotu šīs prasmes un tehnoloģijas daudzpusīgi ikdienā, piemēram, studējot, strādājot, plānojot brīvā laika aktivitātes, izmantojot sabiedriskos pakalpojumus, lai komunicētu efektīvi vai patstāvīgi un kritiski novērtētu internetā pieejamo informāciju.

DSDC projekta uzdevumi:

 • Uzlabot iedzīvotāju (25 gadi un vecāki) digitālās pamatprasmes un transversālās kompetences ar integrētas sistēmas palīdzību, kas apvieno klātienes apmācības ar tiešsaistes vidi;
 • Atbalstīt neformālos apmācību sniedzējus, plānojot un veidojot elastīgus un modulārus apmācību piedāvājumus, lai uzlabotu pieaugušo iedzīvotāju digitālās pamatprasmes saskaņā ar DigComp2.1 sistēmu.
 • Iedrošināt politikas veidotājus un galvenās iesaistītās puses veiksmīgāk definēt integrēto politiku iedzīvotāju digitālo pamatprasmju attīstībai un novērtēšanai.
 • Ievākt un analizēt datus par inovatīvām politikas iniciatīvām un praksēm, testējot projektā izstrādāto sistēmu piecās Eiropas valstīs.

Projekta rezultāti:

DCDS projekta ietvaros ir izstrādāts integrēts modulārs digitālo prasmju novērtēšanas un pamatprasmju mācību rīks, lai nodrošinātu neformālas mācības pieaugušajiem ar zemām digitālām prasmēm dažādās Eiropas valstīs. DCDS piedāvā jaukta tipa mācību kursus, apvienojot klātienes un tiešsaistes mācības, kas ietver:

DCDS tika izveidots saskaņā ar Eiropas Digitālo Kompetenču Ietvaru iedzīvotājiem – DigComp 2.1 (atbilstoši 1-2 pamatlīmeņa prasmēm), lai popularizētu tā ieviešanu Eiropā.

DCDS pilotprojekts tika veiksmīgi realizēts piecās Eiropas valstīs (Grieķijā, Itālijā, Latvijā, Rumānijā un Spānijā), aktīvi iesaistot 200 pieaugušo iedzīvotāju. Pilotprojekta novērtējums parādīja, ka projekta ietvaros izstrādātā sistēma nodrošina praktisku atbalstu, lai attīstītu digitālās un caurviju kompetences, palielinātu pašpārliecinātību par digitālo ierīču un pakalpojumu izmantošanu, kā arī palielinātu iedzīvotāju nodarbinātības potenciālu un sociālo iekļaušanu.

Projekta ilgums: 24 mēneši (2018. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris)

Projekta partneri:

 • ALL DIGITAL, Beļģija
 • Hellenic Atvērtā Universitāte, DAISSy pētniecības grupa School of Science and Technology, Grieķija
 • Centro Studi Foligno (CSF), Itālija
 • AECA, Itālija
 • Fundación ESPLAI, Spānija
 • Latvijas Informāciju un Komunikāciju Tehnoloģiju Asociācija, Latvija
 • EOS Foundation, Rumānija
 • European Association for the Education of Adults (EAEA), Beļģija

Projekta apstiprinātais finansējums:  68 442.00 EUR

E-rasmus_logo2018

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Share →