Biblio-logo-FINALBIBLIO – Digitālās  prasmes un kompetences Eiropas  bibliotekāriem

(BOOSTING DIGITAL SKILLS AND COMPETENCES FOR LIBRARIANS IN EUROPE)

Projekts Nr. 612411-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-SSA

Projekta brošūra

MOOC ceļvedis

Projekts Nr. Nr. 612411-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-SSA “BIBLIO”  tiek īstenots Eiropas Komisijas “Erasmus+ KA2 / EACEA ” programmas ietvaros.

Projekta mērķis: Identificēt bibliotēku darbinieku  esošās un nākotnē nepieciešamās digitālās prasmes, lai mainoties bibliotēku lomai, tās speciālisti varētu piedāvāt apmeklētājiem inovatīvus pakalpojumus un risinājumus. Projekts palīdzēs  attīstīt  digitālo prasmju apguvi bibliotēku speciālistiem, izveidojot vienotu prasmju novērtēšanas sistēmu, kā arī mācību programmu, materiālus  un  veicinot profesijas atpazīstamību.

Projekta sagaidāmie rezultāti:

   • Ziņojums par prasmju nepietiekamību bibliotēku nozarē
   • 2 jauni darbavietu profili, kas samēroti ar DigComp 2.1., EntreComp un European e-Competence ietvariem
   • Modulāra profesionālās izglītības un mācību programma abiem darbavietu profiliem, atbilstoši Eiropas kvalifikācijas sistēmas (EQF) 5. līmenim
   • Noteiktas mācību metodes un paņēmieni
   • MOOC un specializācijas kurss bibliotēku profesionāļiem
   • Ieteikumi politikas veidotājiem mācību programmas atzīšanai un ieviešanai praksē
   • Sadarbība bibliotēku nozares sektorā nacionālā līmenī

BIBLIO darbavietu profili:

   • Sabiedrības iesaistes un komunikācijas speciālists 
    Darbojas vietējo kopienu labā, lai identificētu, izmēģinātu un pilnveidotu piedāvātos klātienes un digitālos pakalpojumus, kas veicina iesaistīšanos un novērš šķēršļus bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā, informācijas pratībā un digitālajā iekļaušanā.
   • Digitālās transformācijas veicinātājs 
    Atbalsta kolēģus un bibliotēkas darbību veiksmīgā pārejā uz digitālo laikmetu. Viņi atbalsta digitalizācijas aktivitātes un dažādu digitālo risinājumu izmantošanu bibliotēkā.

Projekta ilgums: 36 mēneši (01.11.2019. – 31.10.2022)

Projekta koordinators: University of Bari Aldo Moro (UNIBA), Itālija

Projekta partneri:

 • The Central Institute for the Union Catalogue of Italian Libraries and Bibliographic Information (ICCU), Itālija
 • European Grants International Academy (EGInA), Itālija
 • Center for vocational training at University of Library Studies and Information Technologies (ULSIT), Bulgārija
 • Global Libraries – Bulgaria Foundation (GLBF), Bulgārija
 • SIA DMG – Data Media Group, Latvija
 • Culture Information Systems Centre (KISC), Latvija
 • Hellenic Open University (HOU), Grieķija
 • ALL DIGITAL, Beļģija
 • Public Libraries 2030 (PL2030), Beļģija

Vairāk par projektu lasīt šeit!

logosbeneficaireserasmusright_en

Share →