Logo_Biblio_Erasmus

BIBLIO projekta partneri turpina darbu pie padziļināta mācību moduļu satura izstrādes

27.04.2021

DMG organizēja sanāksmi ar BIBLIO projekta partneriem, lai turpinātu darbu pie padziļināta mācību moduļu satura izstrādes, kas paredzēts masīvam atvērtam tiešsaistes kursam (MOOC) un specializācijas kursam bibliotēku profesionāļiem.

Tikšanās laikā projekta partneri pārrunāja atvērto izglītības resursu pārskatīšanas un pilnveides rezultātus. Abiem darba vietu profilu moduļiem27.04.2021_2 kopā partneri identificējuši vairāk kā 400 atvērtos izglītības resursus. Nākamā aktivitāte, sadarbojoties projekta partneriem, ir pašiem savu digitālo mācību materiālu izstrāde. DMG iepazīstināja un partneri vienojas par mācību materiālu formātu un veidnēm, lai tik pat plānveidīgi un veiksmīgi kā līdz šim turpinātu darbu pie padziļinātā mācību moduļu satura izstrādes.

Paralēli mācību materiālu izstrādei, DMG eksperti veido:

  • Mācību metodoloģiju – apraksta metodisko pieeju dažādu mācību paņēmienu apvienošanai
  • Mācību rīkkopu – apraksta abiem darba vietu profiliem izstrādātos mācību materiālus

BIBLIO projekts palīdzēs attīstīt digitālo prasmju apguvi bibliotēku speciālistiem, izveidojot vienotu prasmju novērtēšanas sistēmu, kā arī mācību programmu, materiālus un veicinot profesijas atpazīstamību.

Ja vēlaties būt informēts par BIBLIO projekta aktualitātēm, sekojiet Twitter (@digital_biblio) un Facebook (@DigitalBiblio)

Projektu Latvijā īsteno SIA DMG un Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC)

Vairāk par projektu lasīt šeit!

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Līguma Nr.: 608964-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR

Share →

Atbildēt