Logo_Biblio_Erasmus

BIBLIO projekta ārējie eksperti pabeiguši darbu pie VET mācību programmas novērtēšanas

 

25.11.2020_1 

DMG organizēja sanāksmi ar BIBLIO projekta partneriem, lai pārrunātu no ārējiem ekspertiem saņemtos komentārus un ieteikumus izstrādātās profesionālās izglītības un mācību programmas uzlabošanai.  VET mācību programmu diviem izveidotajiem darbavietu profiliem CECO un DIGY novērtējuši 33 ārējie eksperti no 9 Eiropas valstīm (Beļģija, Bulgārija, Grieķija, Itālija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Zviedrija) un atzinuši, ka tas atbilst Eiropas kvalifikācijas sistēmas (EQF) 5. līmenim.


25.11.2020_2

 

Partneri vienojās par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem, lai modulārā profesionālās izglītības un mācību programma tiktu pabeigta un varētu sākt darbu pie mācību moduļu satura izstrādes, nosakot mācību metodes un paņēmienus, kā arī piemērotu atvērto izglītības resursu (AIR) identificēšanas.

Ja vēlaties būt informēts par BIBLIO projekta aktualitātēm, sekojiet Twitter (@digital_biblio) un Facebook (@DigitalBiblio)

Projektu Latvijā īsteno SIA DMG un Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC)

Vairāk par projektu lasīt šeit!

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Līguma Nr.: 608964-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR

 

 

 

Share →

Atbildēt