Logo_Biblio_Erasmus

Jēkabpils pilsētas bibliotēka inovatīvo ideju konkursā laimē BIBLIO hoverboard

jekabpils-galvena-biblioteka

Jau ceturto gadu norisinājās Eiropas mēroga iniciatīva Erasmus Dienas 2020, kas šogad notika no 15. līdz 17. oktobrim. Šajās trīs dienās Erasmus+ projektu īstenotāji un profesionāļi no visiem izglītības sektoriem organizē dažādus pasākumus, komunicējot par vērtībām un ieguvumiem, kā arī popularizējot Erasmus+ projektos plānotos un sasniegtos rezultātus. BIBLIO projekta īstenotāji, kurā no Latvijas darbojas SIA DMG  un Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC), piedalījās šajā iniciatīvā un trīs dienu garumā rīkoja inovatīvo ideju konkursu bibliotēku darbiniekiem un apmeklētājiem.

Konkursa ietvaros gan bibliotekāri, gan ikviens iedzīvotājs tika aicināts doties uz sev tuvāko bibliotēku, uzņemt pašportretu vai grupas foto un publicēt to kādā no sociālajiem tīkliem, klāt pievienojot priekšlikumu – kādu digitālu inovatīvu pakalpojumu bibliotēka varētu piedāvāt saviem apmeklētājiem. No Latvijas konkursā tika saņemtas septiņas inovatīvo pakalpojumu idejas. Visas saņemtās idejas tiek izmantotas iedvesmai BIBLIO projekta ietvaros uz darbu balstītā bibliotekāru apmācībā.

Pēc BIBLIO projekta partneru balsojuma, par labāko no pieteiktajām izejām tika atzīta Jēkabpils pilsētas bibliotēka, kas savā īpašumā ieguva vienu no BIBLIO projekta hoverbordiem. Jēkabpils pilsētas bibliotēkas ideja bija paplašināt bibliotēkas lietotāju loku, nodrošinot grāmatu piegādi mājās, izmantojot mūsdienīgu pārvietošanās līdzekli – elektrisko skrejriteni. Bibliotēkas lietotāji, izmantojot elektronisko katalogu vai telefoniski veic grāmatas rezervāciju un bibliotekārs pēc iespējas tuvākajā laikā to nogādā līdz adresātam. Šis pakalpojums būtu īpaši ērts senioriem, cilvēkiem ar ierobežojumu būt sociāli aktīviem, tajā skaitā arī ar kustību traucējumiem, kā arī tām personām, kuras atrodas pašizolācijā vai karantīnā. Šāds pakalpojums būtu ekonomisks un videi draudzīgs.

Ja vēlaties būt informēts par BIBLIO projekta aktualitātēm, sekojiet Twitter (@digital_biblio) un Facebook (@DigitalBiblio). Vairāk par projektu lasīt šeit!

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Līguma Nr.: 608964-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR

Share →

Atbildēt