Logo_Biblio_Erasmus

 DMG vada modulāras profesionālās izglītības un mācību programmas izstrādi bibliotekāriem

BIBLIO projekta ietvaros tiek izstrādāta modulāra profesionālās izglītības un mācību programmas diviem izveidotajiem darbavietu profiliem – Kopienas iesaistes un komunikācijas darbinieks un Digitālās transformācijas veicinātājs. Mācību programmas vispārējo aprakstu ar plānotajiem mācību moduļiem abiem profiliem novērtējuši 33 ārējie eksperti no 9 Eiropas valstīm (Beļģija, Bulgārija, Grieķija, Itālija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Zviedrija) un atzinuši, ka tas atbilst Eiropas kvalifikācijas sistēmas (EQF) 5. līmenim.

Photo3Sabiedrības iesaistes un komunikācijas speciālists (CECO) darbojas vietējo kopienu labā, lai identificētu, izmēģinātu un pilnveidotu piedāvātos klātienes un digitālos pakalpojumus, kas veicina iesaistīšanos un novērš šķēršļus bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā, informācijas pratībā un digitālajā iekļaušanā.

Noklikšķiniet šeit, lai lejupielādētu CECO darbavietu profila aprakstu (ENG)

Digitālās transformācijas veicinātājs (DIGY) atbalsta kolēģus un bibliotēkas darbību veiksmīgā pārejā uz digitālo laikmetu. Viņi atbalsta digitalizācijas aktivitātes un dažādu digitālo risinājumu izmantošanu bibliotēkā.

Noklikšķiniet šeit, lai lejupielādētu DIGY darbavietu profila aprakstu (ENG)

Modulārā profesionālā izglītības un mācību programma paredzēta bibliotēku profesionāļiem un PIA (profesionālās izglītības un apmācības) izglītojamajiem, kuri vēlas attīstīt vai sākt savu karjeru bibliotēku nozarē:

 

 • Tiešsaistes mācību un sadarbības platformu zināšanu un pieredzes apmaiņai;
 • Modulāru profesionālās izglītības un mācību programmu ar 40 moduļiem digitālo, uzņēmējdarbības un caurviju kompetenču pilnveidei. Kopējais mācību programmas ilgums – 485 stundas, kas sastāv no:
  • Masīvā atvērtā tiešsaistes kursa (MOOC) – 80 stundas
  • Specializācijas kursa:
   • Jaukta tipa mācības – 240 stundas (20h novērtējums)
    Tiešsaistē – 160 h;
    Klātienē – 20 h;
    Projekta balstītas mācības – 40 h;

   • Darba vidē balstītas mācības – 165 stundas (5 h novērtējums)
   • Mācību programmas izmēģinājumu četrās projekta dalībvalstīs: Bulgārijā, Grieķijā, Itālijā un Latvijā.

Projekta partneri turpina darbu pie modulāras profesionālās izglītības un mācību programmas izstrādes, nosakot mācību metodes un paņēmienus, kā arī izstrādājot padziļinātu saturu, kas paredzēts masīvam atvērtam tiešsaistes kursam (MOOC) un specializācijas kursam bibliotēku profesionāļiem.

BIBLIO projekts palīdzēs attīstīt digitālo prasmju apguvi bibliotēku speciālistiem, izveidojot vienotu prasmju novērtēšanas sistēmu, kā arī mācību programmu, materiālus un veicinot profesijas atpazīstamību.

Ja vēlaties būt informēts par BIBLIO projekta aktualitātēm, sekojiet Twitter (@digital_biblio) un Facebook (@DigitalBiblio)

Projektu Latvijā īsteno SIA DMG un Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC).

Vairāk par projektu lasīt šeit!

 

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Līguma Nr.: 608964-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR

 

 

 

 

 

 

 

Share →

Atbildēt