Logo_Biblio_Erasmus

Divi jauni darbavietu profili bibliotēku nozarē

 DMG īstenotā projekta “Digitālās  prasmes un kompetences Eiropas  bibliotekāriem” (BIBLIO) ietvaros sadarbībā ar partneriem no Beļģijas, Bulgārijas, Grieķijas un Itālijas, pamatojoties uz īstenotā pētījuma rezultātiem, ir izveidoti 2 jauni darbavietu profili, kas tiek izmantoti turpmākajās projekta aktivitātēs – izstrādājot modulāru profesionālās izglītības un mācību programmu.

BIBLIO projekta mērķis ir identificēt bibliotēku darbinieku esošās un nākotnē nepieciešamās digitālās prasmes, lai mainoties bibliotēku lomai, tās speciālisti varētu piedāvāt apmeklētājiem inovatīvus pakalpojumus un risinājumus.

Photo2Šī gada vidū tika īstenots pētījums, lai noteiktu digitālo un caurviju kompetenču mācību vajadzības Eiropas bibliotēkās. Pētījuma ziņojumā ir detalizēti izklāstīta iegūtā informācija, kas arī noveda pie divu jaunu darbavietu profilu izveides, kas ir saistīti ar galvenajām prasmju un mācību vajadzībām. Sabiedrības iesaistes un komunikācijas specialista profils izstrādāts, reaģējot uz komunikācijas un kopienas apmācības vajadzībām. Digitālās transformācijas veicinātāja profils izstrādāts kā atbalsts digitalizācijai un tai nepieciešamajām tehniskajām prasmēm.

Photo1Darbavietu profilu mērķis ir pilnveidot visu bibliotēku speciālistu digitālās, caurviju un uzņēmējdarbības prasmes. Tas palīdzēs bibliotēku nozarei digitālās transformācijas ceļā, kā arī ļaus saprast, kā reaģēt uz tehnoloģiju nepārtraukto attīstību. BIBLIO projekts paver iespēju turpmākiem pētījumiem par to, kā digitālās tehnoloģijas var tikt integrētas bibliotēkās un ar to saistītajām jaunajām prasmēm.

Ja vēlaties būt informēts par BIBLIO projekta aktualitātēm, sekojiet Twitter (@digital_biblio) un Facebook (@DigitalBiblio)

Vairāk par projektu lasīt šeit!

 

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Līguma Nr.: 608964-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR

Share →

Atbildēt