EEA-and-Norway_grants@4x (1)

 

Women4IT ir starptautiska partnerība, ko finansiāli atbalsta EEZ un Norvēģijas fonda Jauniešu nodarbinātības programma. Tās mērķis ir palielināt jaunu sieviešu interesi par digitālajām tehnoloģijām un iespējām, kādas tās dod karjeras izaugsmē. Projekta ietvaros 700 jaunām sievietēm būs iespējams piedalīties teorētiskās un praktiskās mācībās un 10 000 jaunieši tiks iepazīstināti ar digitālās karjeras iespējām.

Šī gada 11. martā projekta Women4IT vadošais partneris Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) un organizācija Tech.mt no Maltas organizēja Women4IT izstrādāto rīku novērtēšanas semināru Sliemā, Maltā. Pasākuma laikā Eiropas vadošie digitālās izglītības un jaunatnes nodarbinātības  speciālisti praksē  pārbaudīja un novērtēja projektā izstrādātos rīkus: Women4IT profilēšanas platformu, mācību ceļvežus un nodarbinātības rokasgrāmatu.

Pasākumā piedalījās eksperti no Īrijas vadošās e-prasmju mācības iestādes Code Institute; nacionālās IKT profesionālās asociācijas: Jobs + (Malta) un EPMA (Čehija); un sabiedrības iespēju nodrošināšanas organizācijas – Colectic, CEPIS un ALL DIGITAL. Nacionālās izglītības ministrijas (Grieķija, Spānija) un tādas organizācijas kā Accenture, IB International, kā arī Maltas Darba devēju asociācija ir apņēmušās sniegt atsauksmes caur tiešsaistes digitālajiem kanāliem.

Semināra rezultāti apstiprināja, ka, veicot pētījumus, fokusgrupu diskusijas un padziļinātas intervijas ar galvenajām ieinteresētajām pusēm, Women4IT projekta partneriem ir izdevies apzināt gan darba devēju, gan darba meklētāju (jaunu sieviešu) vajadzības. Tā rezultātā projekta ietvaros ir izstrādāta inovatīva pieeja mācībām un darba iegūšanai jaunām sievietēm, kuras nestrādā un nemācās (NEET).

Projekts Women4IT koncentrēsies uz jaunu sieviešu digitālo prasmju pilnveidi astoņos digitālo darbu profilos, kas tika izvēlēti, diskutējot kopīgi ar partneriem no 7 Eiropas valstīm par šobrīd darba tirgū visvairāk pieprasīto prasmju un kompetenču kopumu. Izvēlētie digitālo darbu profili ir:

  • Datu aizsardzības speciālists
  • Datu analītiķis
  • Digitālo mediju speciālists
  • Informācijas sistēmu testētājs
  • Grafikas dizaineris
  • Jaunākais mājas lapu izstrādātājs
  • Projektu koordinators
  • Klientu apkalpošanas speciālists

Konkrētais digitālo darbu profils, kurā jaunajai sievietei būs iespēja profesionāli pilnveidoties, tiks izvēlēts, pamatojoties uz pašnovērtējuma un digitālo kompetenču testa rezultātiem, kā arī, ņemot vērā personīgās vēlmes. Katram no augstāk minētajiem profiliem ir atbilstoši pielāgots mācību ceļvedis, kura mērķis ir atvieglot digitālo prasmju pilnveides procesu gan pasniedzējam, gan mācību dalībniecei.

Pēc šī semināra, ņemot vērā ekspertu ieteikumus, tiks veikti platformas un rīku pilnveidošanas darbi, lai 2020. gada septembrī sāktu pilotmācības septiņās valstīs: Grieķijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Rumānijā un Spānijā.

women4it partners- 2 photo-group

 

 

 

 

 

Plašāka informācija par projektu pieejama:

Women4IT | Youth Employment Fund website | Twitter | Facebook | LinkedIn

Starptautiskas partnerības projekts Women4IT (Nr. 2017-1-094) tiek finansēts Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt jaunu sieviešu iesaisti IKT profesijās un digitālajos darbos.

Projektu īsteno:

w4it-logo-visi

Share →

Atbildēt