13. decembrī projekta “Digitālās kompetenču attīstības sistēmas” (DCDS) ietvaros Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) organizēja ekspertu diskusiju un projekta noslēguma semināru. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja uzzināt par projekta ietvaros īstenoto pētījumu, izstrādāto mācību metodoloģiju un e-mācību vidi, pilotmācību rezultātiem, kā arī iepazīties ar izstrādātājām DCDS rekomendācijām politikas veidotājiem.

Seminārā piedalījās gan pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Nodarbinātības Valsts aģentūras, Kultūras Informāciju Sistēmu centra, Microsoft Latvia, gan izglītības iestāžu, bibliotēku un mācību centru pārstāvji no visas Latvijas – Ādažiem, Alūksnes, Baložiem, Daugavpils, Jēkabpils, Jelgavas, Jūrmalas, Liepājas, Limbažiem, Ogres, Olaines, Pampāļiem, Preiļiem, Rīgas, Smiltenes, Stopiņiem, Valmieras un Ventspils.

Projekta DCDS ietvaros tika izveidota integrēta modulāra sistēma – “Digitālo Kompetenču Attīstības Sistēma – DCDS”, kas tiek izmantota, lai attīstītu digitālās pamatprasmes un transversālās kompetences iedzīvotājiem ar zemām prasmēm piecās Eiropas valstīs (Grieķijā, Latvijā, Itālijā, Rumānijā un Spānijā).

Izstrādātie projekta materiāli ir piemēroti pieaugušo izglītības centru apmācībās iedzīvotājiem, bibliotēku organizētajās mācībās un konsultācijās iedzīvotājiem, NVA organizētajās apmācībās, dažādu nozaru darbinieku apmācībās digitālajās prasmēs un modulārajās apmācībās skolēniem.

Plašāka informācija par projektu pieejama šeit: http://www.dcds-project.eu/lv/par-projektu/.

Share →

Atbildēt