Women4IT: Jauniešu nodarbinātība digitālajā laikmetā

2019. gada 25.-26. novembrī projekta Women4IT eksperti – Māra Jākobsone (LIKTA) un Katarzyna Udała (DIGITALEUROPE) piedalījās EEZ un Norvēgijas finanšu instrumenta organizētajā ikgadējā seminārā, kas tika veltīts aktīvo jauniešu projektiem un jauniešu nodarbinātības veicināšanai.

Semināra laikā tika diskutēts par galvenajiem izaicinājumiem jauniešu nodarbinātībā mūsdienu digitālajā laikmetā un labākajiem vaidiem kā iedrošināt jauniešus, kas nestrādā un nemācās. Galvenās diskusijas galvenās tēmas bija:

  • Neaizsargātas grupas un kompetenču attīstība
  • IKT/digitālā, sociālā ekonomika un uzņēmējdarbība
  • Izaicinājumi Eiropas jauniešiem – kopējs darbs, lai veidotu iekļaujošāku un saliedētāku sabiedrību lauku, piekrastes un salu kopienās

Sīkāka informācija par konferenci un Women4IT projektu pieejama šeit.

Projekts WOMEN4IT: “YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital agenda” (projekts Nr. 2017-1-094) tiek finansēts Norvēģijas, Īslandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros.

Projekta mērķis: Palielināt jaunu sieviešu interesi par digitālajām tehnoloģijām un iespējām kādas tās dod karjeras izaugsmē. Projekta ietvarā plānots novērtēt  700 jauno sieviešu digitālās kompetences 7 valstīs, piedāvājot iespēju saņemt personalizētus karjeras speciālista ieteikumus un digitālo prasmju apmācības savu prasmju un zināšanu pilnveidei un iesaistei darba tirgū.

Projekta ilgums: 36 mēneši (2018.gada 1.septembris – 2021.gada 31.augusts)

Sīkāka informācija par projektu latviešu valodā pieejama šeit: https://likta.lv/women4it/

Projekta informatīvā brošūra pieejama šeit: https://likta.lv/wp-content/uploads/2019/03/Women4IT_leaflet_LV.pdf

 

 brisele_meeting_1brisele_meeting_2

Share →

Atbildēt