Women4IT partneru sanāksme Dublinā

 2019. gada 17.-18. oktobrī Dublinā tika organizēta ceturtā projekta „Women4IT” partneru sanāksme, kuras laikā partneri atskatījās uz padarīto un plānoja nākošos soļus un aktivitātes. Turpmākajos mēnešos projekta ietvaros paredzēts izstrādāt vairākus nozīmīgus rīkus, lai veicinātu labāku jauniešu iekļaušanos darba tirgū un palielinātu sieviešu interesi par IT nozari:

  • Tiešsaistes profilēšanas platformas izstrāde 6 valodās

Platforma būs centrālais kontaktpunkts projektā iesaistītajām jaunajām sievietēm, kā arī mācībās iesaistītajām organizācijām un darba devējiem. Tajā būs pieejami visi digitālo darbu profili, kas tika izstrādāti projekta Women4IT ietvaros. Platformā tiks izvietota arī informācija potenciālajiem dalībniekiem par mācību un nodarbinātības iespējām katrā no partneru valstīm.

  • Pašnovērtējuma profilēšanas rīks

Pašnovērtēšanas rīks būs individuāls un personalizēts rīks, kas tiks izmantots, lai novērtētu testa veicēja digitālās un personīgās kompetences un saskaņotu tās ar iepriekš izstrādātajiem digitālajiem darba profiliem. Potenciālās mācību dalībnieces tiks mudinātas šo pārbaudījumu veikt kā pirmo mācību posmu.

  •  Mācību ceļvedis

Mācību ceļvedis kalpos kā sava veida mācību programma katram digitālā darba profilam. Tajā būs informācija par visām mācību aktivitātēm, uzdevumiem un vērtēšanas sistēmu. Ar šī rīka palīdzību būs iespēja sekot līdzi katra mācību dalībnieka progresam.

  •  Nodarbinātības rīku rokasgrāmata

Šis dokuments tiks veidots abām mērķa grupām – gan darba devējiem, gan darba meklētājiem. Dokumentā viena daļa būs veltīta NEET jaunām sievietēm, bet otra – darba devējiem, kuri vēlas nodarbināt kādu no mērķa grupas dalībniecēm.

 

Sīkāka informācija par partneru sanāksmi, plānotajiem rīkiem un Women4IT projektu pieejama šeit.

Projekts WOMEN4IT: “YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital agenda” (projekts Nr. 2017-1-094) tiek finansēts Norvēģijas, Īslandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros.

Projekta mērķis: Palielināt jaunu sieviešu interesi par digitālajām tehnoloģijām un iespējām kādas tās dod karjeras izaugsmē. Projekta ietvarā plānots novērtēt 700 jauno sieviešu digitālās kompetences 7 valstīs, piedāvājot iespēju saņemt personalizētus karjeras speciālista ieteikumus un digitālo prasmju apmācības savu prasmju un zināšanu pilnveidei un iesaistei darba tirgū.

Projekta ilgums: 36 mēneši (2018.gada 1.septembris – 2021.gada 31.augusts)

Sīkāka informācija par projektu latviešu valodā pieejama šeit: https://likta.lv/women4it/

Projekta informatīvā brošūra pieejama šeit: https://likta.lv/wp-content/uploads/2019/03/Women4IT_leaflet_LV.pdf

dublin2dublin_1

 

Share →

Atbildēt