EEA-and-Norway_grants@4x (1)

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija (LIKTA) 10.jūnijā organizēja projekta “Women4IT” otro fokusa grupu – “Sieviešu karjeras iespējas IKT: Latvijas un Eiropas pieredze un iniciatīvas”. Fokusa grupas laikā LIKTAiepazīstināja dalībniekus ar projektā izstrādātajiem digitālo kompetenču profiliem un kopā ar ekspertiem no Nodarbinātības valsts aģentūras, Riga Tech Girls, Infogram, EVRY Latvia, Latvijas Universitātes, Baltijas Datoru akadēmijas un Latvijas sieviešu NVO sadarbības tīkla diskutēja par to piemērotību Latvijas darba tirgum. Pasākuma laikā eksperti dalījās ar savu pieredzi, kā arī diskutēja par labākajām pieejām un praksēm jaunu sieviešu digitālo prasmju attīstībai, lai veicinātu to iesaisti IKT nozarē.

PR karjeras iespejas foto

Projekts WOMEN4IT: “YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital agenda” (projekts Nr. 2017-1-094) tiek finansēts Norvēģijas, Īslandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros.

Projekta mērķis: Palielināt jaunu sieviešu interesi par digitālajām tehnoloģijām un iespējām kādas tās dod karjeras izaugsmē. Projekta ietvarā plānots novērtēt  700 jauno sieviešu digitālās kompetences 7 valstīs, piedāvājot iespēju saņemt personalizētus karjeras speciālista ieteikumus un digitālo prasmju apmācības savu prasmju un zināšanu pilnveidei un iesaistei darba tirgū.

Projekta ilgums: 36 mēneši (2018.gada 1.septembris – 2021.gada 31.augusts)

Sīkāka informācija par projektu pieejama šeit: https://likta.lv/women4it/

 WOMEN4IT

Share →

Atbildēt