New Picture (2)

2017.gada nogalē ITSVET projekta  Tallinā notika kārtējā partneru sanāksme . Sanāksmi organizēja Tallinas Politehniskais institūts un tajā  piedalījās projekta partneri no Igaunijas, Latvijas un Somijas. Latviju projektā pārstāv LIKTA (Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācija) un Rīgas Tehniskā Koledža.

Sanāksmes galvenais uzdevums bija apstiprināt izstrādātos mācību materiālus kiberdrošības jomā, kā arī plānot nākamā perioda projekta aktivitātes: Projekta pilota apmācības un skolotāju apmācības 3 valstīs.

Vairāk informācijas par projektu: http://itsvet-project.eu/e-competence-framework/


New Picture (3)

Share →

Atbildēt