Turpinās mazo un mikro uzņēmuma apmācības LIKTA īstenotā projekta (1.2.2.3/16/I/002) ietvaros

http://www.dreamstime.com/stock-images-image84910674

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) 2016.gada 5.decembrī noslēdza līgumu Nr. 1.2.2.3/16/I/002 ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par ES fonda projekta „Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” īstenošanu.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes 1.2.2.3. “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt komersantu izpratni par inovācijām un paaugstināt mazo un mikro uzņēmumu (MMU) darbinieku un pašnodarbināto kvalifikāciju, tādejādi sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darba efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta laikā tiek īstenotas apmācības šādos tematiskajos blokos:

  1. Digitālās tehnoloģijas;
  2. Uzņēmuma iekšējo procesu digitalizācija;
  3. Digitālie rīki ražošanas un pakalpojumu attīstībai

Iepazīties ar visu pieejamo apmācību kursu aprakstiem un saturu iespējams šeit.

Projekta apmācības tika uzsāktas 2017. gada februārī un līdz oktobra beigām jau apmācīti 517 darbinieki no 222 dažādu nozaru uzņēmumiem un pašnodarbinātas personas.

Projekta ceturtajā ceturksnī (08.2017.-10.2017.) apmācības pabeidza 286 darbinieki no 144 uzņēmumiem, kopā ceturkšņa laikā notika 42 apmācību kursi.

Kopumā dalībai projektā kvalificēti  un iesaistīti  jau vairāk kā 350 komersanti  un pašnodarbinātās personas.

Labākai saziņai ar komersantiem un informācija izplatīšanai pārskata periodā izveidots atsevišķs projekta FB konts: https://www.facebook.com/mmuprojekts/.

Latvijas mazajiem un mikro uzņēmumiem, kā arī pašnodarbinātajām personām ir iespēja iesaistīties apmācību projekta īstenošanas gaitā sazinoties ar LIKTA biroju: mmu@likta.lv, tel. 67311821 kā arī piesakot dalību mājas lapā: www.mmu.lv.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

Share →

Atbildēt