his4he-logo

agendaŠī gada 11. un 12. oktobrī Rīgā notika projekta HIS4HE – “Health Information Systems training and certification implementation for higher education” –starptautiskā partneru sanāksme.

Sanāksmē piedalījās partneri no Lietuvas, Latvijas un Vācijas.  Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt un ieviest jaunu veselības informācijas sistēmas apmācību programmu, moduļus, mācību

materiālus un starptautiski atzītu sertifikācijas sistēmu apmācību zināšanu novērtējumam Latvijā un Lietuvā.

11. oktobrī tikšanās dalībniekiem sanāksmes laikā bija iespēja izmantot ērtības, ko piedāvā jaunatklātais Latvijas Universitātes un Microsoft Latvia inovāciju centrs Kalpaka Bulvārī 4, savukārt 12.oktobrī darbs ritēja Microsoft Latvia birojā.

Sanāksmes tika apstiprināta projekta ietvaros izstrādātās mācību programmas un apmācību metodoloģija, kas paredz piemērot praktizējošo ārstu, medicīnas personāla un medicīnas studentu zināšanu apguvi atbilstoši jaunajām E-veselības sistēmas prasībām Latvijā un Lietuvā.  Darba procesā lielu ieguldījumu sniedza Vācijas partneris DLGI, kurš dalījās pieredzē, kas gūta E-veselības sistēmas ieviešanas procesā Vācijā.

Turpmākajos HIS4HE projekta īstenošanas plānos ietilpst galvenokārt mācību materiālu izstrādāšana lietošanai e-vidē, kā arī atbilstošu ECDL testu izstrāde.

Nākamā projekta partneru tikšanās paredzēta 2018. gada pavasarī Kauņā

MIC grupafoto1

Share →

Atbildēt