New Picture (2)

New Picture (3)

Šā gada 8. un 9. jūnijā ITSVET projekta partneri tikās kārtējā projekta sanāksmē Helsinkos. Sanāksmi organizēja Helsinku Biznesa koledža un tajā piedalījās partneri no Latvijas, Igaunijas  un Somijas.  LIKTU sanāksmē pārstāvēja mūsu drošības eksperts Ainis Mūsiņs.

Sanāksmē galvenā uzmanība tika pievērsta projekta ietvaros izstrādājamo mācību materiālu atlasei un sagatavošanai, kā arī apmācību ietvara un metodoloģijas apstiprināšanai. Projekta partneri apsprieda jautājumu, kā panākt materiālu atbilstību saistībā ar nepārtraukti mainīgo digitālo tehnoloģiju vidi un līdz ar to arī kiberdrošības draudiem un nepieciešamajām digitālās drošības speciālistu prasmēm. Partneri vienojās par apmācību materiālu sagatavošanas uzdevumiem un tēmām, kā arī savstarpējo sadarbību konkrēto materiālu apkopošanā un rediģēšanā.

helsinki meeting- 3Projekta partneri arī tika iepazīstināti ar Helsinku Biznesa Koledžas IKT apmācību vidi un programmām, kuru pamatā ir SCRUM metodoloģija.

Projekts Nr. CB36 „IKT drošība profesionālās izglītības sistēmā” („ICT Security in VET” – ITSVET)  tiek realizēts Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros.

Projekta mērķis ir izstrādāt IKT drošības speciālista izglītības moduli un tam atbilstošo mācību metodoloģiju un materiālus profesionālās izglītības sistēmai

Baltijas valstīs. Lai sasniegtu šo mērķi, projekts paredz izstrādāt inovatīvu apmācību programmu, materiālus un apmācītus pasniedzējus attiecīgajā jomā.

helsinki meetin g 2

Share →

Atbildēt